Aanpassing reglement begraafplaatsen.


zondag, 28 december, 2014
Begraafplaats Zwevegem

In de gemeenteraad van 15 december 2014 vroeg het college de goedkeuring van een aantal wijzigingen aan het reglement van de begraafplaatsen. Hierin stond o.a. dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het bijzetting van urnen en het uitstrooien van as zou overdragen aan begrafenisondernemers.

CD&V vindt dat dit een gemeentelijke kerntaak is en dat dit niet kan afgeschoven worden op een particulier persoon. Bovendien is het maar de vraag of dit volledig legaal is.

Niettegenstaande het college stellig overtuigd is van hun gelijk en de legaliteit blijft CD&V twijfelen hieraan. Bijgevolg besliste de CD&V fractie zich te onthouden.