CD&V dringt opnieuw aan op de herstelling van de verkeerslichten in de Otegemstraat.


maandag, 6 oktober, 2014
CD&V Zwevegem

In de vorige gemeenteraad werd door CD&V gesteld dat het niet herstellen van de verkeerslichten in de Otegemstraat leidt tot een gevaarlijke situatie. Het college vond toen dat de uitgewerkte oplossing veilig was en verklaarde zich bereid om de situatie opnieuw te evalueren indien dit niet zo blijken. Omdat er ondertussen meerdere ongevallen gebeurd zijn op deze plaats, vroeg de CD&V-fractie opnieuw om de lichten te herstellen.

De defecte verkeerslichten in de Otegemstraat hebben bij de inwoners van Zwevegem al voor heel wat discussie gezorgd. Wie de volledige Otegemstraat door moet, vindt het fijn dat hij/zij niet meer moet stoppen voor de lichten. Wie uit de Blokkestraat of Blokellestraat moet komen, vervloekt de lange wachtrijen en het gebrekkige zicht op het aankomend verkeer.

Dat deze situatie zou leiden tot ongelukken stond in de sterren geschreven. Het bijplaatsen van een paar verkeersborden en het schilderen van wat woorden en lijnen op het asfalt konden daar ook niets aan verhelpen aangezien de echte problemen (geen verkeersremmende maatregel in de Otegemstraat én onvoldoende zicht om uit te rijden) daarmee niet van de baan waren.

Toen de CD&V-fractie dit in de vorige gemeenteraad aankaartte, werd dit door het college weggelachen met de melding dat de uitgewerkte oplossing veilig was. Mocht dan toch blijken dat dit niet het geval was dan was het college bereid om de situatie opnieuw te evalueren.

Tussen de vorige en de huidige gemeenteraad gebeurden er ondertussen 8 ongevallen. Het ene al wat erger en spectaculairder dan het ander maar 8 in totaal ! Reden genoeg om dit opnieuw te evalueren vond de CD&V-fractie.

Tijdens de gemeenteraad van 29 september 2014 werd de aandacht gevestigd op de 8 ongevallen m.b.v. een krantenartikel van het meest spectaculaire. Daarbij werd expliciet gevraagd of er al een nieuwe evaluatie gebeurd was en drong CD&V aan om de lichten alsnog te herstellen.

Het college antwoordde dat deze reeks ongevallen volgens hen niet gerelateerd is aan het niet werken van de lichten omdat er daar vroeger ook ongevallen gebeurden !?

Om diezelfde reden werd tot op heden geen grondige her-evaluatie uitgevoerd. Wel onderzoekt het college of het éénrichtingsverkeer in de Demeesterstraat en Blokellestraat eventueel van richting kan veranderen. Dirk Desmet (CD&V) vroeg zich af waar de logica zit aangezien je op die manier kruisende verkeersstromen creëert ter hoogte van het kruispunt Blokellestraat-Demeesterstraat of Blokellestraat-Paul Ferrardstraat.

Een andere piste die onderzocht wordt, is het plaatsen van een sas zoals in de stationstraat in Moen. Deze hindernissen zouden binnenkort in een proefopstelling aangebracht worden in het stuk juist onderaan de brughelling in de Otegemstraat.

Het is duidelijk dat het college bereid is de meest absurde maatregelen te nemen om toch maar te kunnen vermijden om de lichten terug te moeten herstellen. CD&V hoopt dat er geen verdere slachtoffers meer te betreuren vallen en stelt vast dat de kosten voor het realiseren van de geforceerde oplossing blijven oplopen.

Bovendien heeft het niet herstellen van de lichten een belangrijke impact op de realisatie van de missing-link van het Guldensporenpad over de Bekaert-site.

Eliane Spincemaille (CD&V) licht toe dat Provincie en Vlaams Gewest zich engageerden om via het Fietsfonds het fietspad doorheen de verlaten bedrijfssite te realiseren. Daartoe werd een startnota opgemaakt door de Provincie. Hierin staat te lezen dat experten van oordeel zijn, gezien er een kruispunt met verkeerslichten is in de Otegemstraat, de oversteekbaarheid van de fietsers in de toekomst, ter hoogte van het oud station, gegarandeerd is. Lichten zorgen dat het autoverkeer gegroepeerd aankomt. Dit werd ook zo besproken in maart in de gemeentelijke mobiliteitscommissie (vergadering met experten, vakschepenen en 1 vertegenwoordiger van elke politieke fractie) .

Het voornemen tot niet herstellen van de verkeerslichten is een ernstige eenzijdige wijziging van de omgevingstoestand, die door het schepencollege NIET gemeld werd aan de hogere overheden.

Sterker nog, begin juni staat in het verslag van de Regionale Mobiliteitscommissie (die beslist of en hoe het fietspad wordt uitgevoerd) te lezen over de Otegemstraat: de optie om verkeerslichten te voorzien bij de fietsoversteek is niet weerhouden omdat er op de Otegemstraat reeds 2 kruispunten met verkeerslichten zijn! !! Een derde bijkomend verkeerslicht zal de doorstroming te sterk negatief beïnvloeden. Tijdens de gemeenteraad werd toegegeven dat het college niet aanwezig was op deze vergadering en dat het verslag door hen ook niet gelezen werd, en dat men nog steeds de Provincie en Vlaams Gewest niet geïnformeerd heeft.

CD&V stelt vast dat de hogere overheden mbt de oversteekbaarheid van de Otegemstraat voor fietsers, op het verkeerde been worden gezet door de huidige meerderheid. Hun stilzwijgen zorgt er voor dat er nu ook géén verkeerslichten voor fietsers zullen komen aan het oude station!