Dirk Vanluchene verlaat de politiek.


dinsdag, 12 mei, 2015
Dirk V.

Na de  gemeenteraad van april 2015 heeft Dirk zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid. Hij zal in de gemeenteraad van mei 2015 opgevolgd worden door Eric Francoys uit Heestert. Eric die momenteel zetelt in de OCMW Raad , zal na de raad van mei zijn ontslag indienen en de fakkel doorgeven aan Andres Vandenborre uit Zwevegem.

Verjonging bij CD&V

In 1988 werd Dirk Vanluchene, echtgenoot van Anny Hooghe uit de Outryvestraat in Heestert, aangesteld als lid van de Zwevegemse gemeenteraad voor CD&V. Na de verkiezingen van 2006 mocht Dirk de eed afleggen als Schepen, hij was dit tot eind 2012, met volgende bevoegdheden ; Openbare werken, Landbouw, Nutsvoorzieningen, Groen en Kerkhoven.

Het politieke engagement werd Dirk met de paplepel ingegeven want ook zijn vader nam jarenlang een politiek engagement op.

Gedurende 28 jaar heeft Dirk zijn taak in de gemeenteraad nauw ter harte genomen en de talloze avondlijke vergaderingen bijgewoond om er de CD&V-standpunten te verdedigen. Als landbouwer had Dirk bijzondere aandacht voor deze sector. Maar ook het verenigingsleven lag Dirk nauw aan het hart. Hij was vroeger zelf actief voetballer en houdt van fietsen. Daarom heeft hij jaren positief meegewerkt met mensen die iets wilden realiseren in de gemeente op economisch, sociaal of sportief vlak. Dirk is iemand die graag leeft en werkt, daarom wil hij nu meer tijd vrijmaken om samen met zijn gezin te werken op het landbouwbedrijf. Daarom besliste Dirk om CD&V verder te ondersteunen maar niet meer vanop de eerste rij.

Na de  gemeenteraad van april 2015 heeft Dirk zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid. Hij zal in de gemeenteraad van mei 2015 opgevolgd worden door Eric Francoys uit Heestert. Eric die momenteel zetelt in de OCMW Raad , zal na de raad van mei zijn ontslag indienen en de fakkel doorgeven aan Andres Vandenborre uit Zwevegem.

Door deze wissel trekt CD&V de kaart van de verjonging.

Eric Francoys, wonend in de Gauwelstraat te Heestert, is leraar wiskunde, leerlingenbegeleider en coördinator in het St Jan Berchmanscollege van Avelgem. In 2006 werd Eric voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid en werd hij Politieraadslid en voorzitter van de commissie financiën.

Eric wil blijven streven voor een aangename gemeente met een waaier aan activiteiten waarbij het beleid de jeugdwerking en het vele vrijwilligerswerk in het sociaal netwerk goed ondersteunt. Ook een goeie mobiliteit met een veilig netwerk van wegen, een oplossing voor de dorpskernen van Heestert en Moen en aandacht voor goed uitgeruste fiets- en wandelpaden vindt hij heel belangrijk.

Tenslotte wil hij zich ook inzetten voor een veelzijdige gemeente met betaalbare energie en huisvesting voor iedereen, thuiszorgdiensten op maat en een kwalitatief hoogstaande opvang voor ouderen. Het is voor CD&V dan ook een zegen dat we kunnen rekenen op Eric’s inzet en werkkracht in de gemeenteraad.

Omdat Eric doorschuift naar de gemeenteraad komt Andres Vandenborre uit de Vredelaan in Zwevegem in de OCMW-raad.

Andres is een gedreven jonge gast met het hart op de juiste plaats. Andres heeft bijzonder interesse voor het vereningingsleven, in het bijzonder voor alles wat cultuur, sport en jeugd is. Vanuit zijn positieve ingesteldheid werd Andres door de verkiezingen in 2006 door de Zwevegemse inwoners verkozen als gemeenteraadslid en zetelde hij ook in de Politieraad.

Vanuit zijn maatschappelijk engagement heeft Andres een bijzondere aandacht voor een vlotte mobiliteit, welzijn en het verenigingsleven in onze gemeente. Met deze gedrevenheid en een positieve ingesteldheid wil Andres deze klemtonen in het beleid mee helpen bewaken en vorm geven. Vanuit CD&V zijn we ervan overtuigd dat Andres een ware versterking is voor de CD&V-fractie in de Zwevegemse OCMW-raad.

Langs deze weg willen wij Dirk Vanluchene bedanken voor de vele jaren inzet en het geleverde werk!

Wij zijn er van overtuigd dat Eric Francoys en Andres Vandenborre de toegewezen taak in de gemeente- en OCMW-raad met veel enthousiasme zullen volbrengen en wij wensen hen in ieder geval veel succes met hun nieuw mandaat!