Nieuws uit de OCMW Raad.


vrijdag, 24 juli, 2015
OCMW Raad

Tijdens de OCMW-Raad van mei werd het jaarverslag en het financieel rapport (2014) voorgelegd.

Dat er in onze OCMW diensten goed werk geleverd wordt, daar zijn wij het volmondig over eens. De grootse bezorgdheid van de CD&V fractie is de continuïteit in het sociaal beleid en net daarmee gaat het niet de goede kant op, meer nog, de mensen met een zorgbehoefte krijgen het hard te verduren.

Neem nu de prijsstijging van 2,5 % op de ligdagprijs en de diensten in ons Woonzorgcentrum. Deze, stijging is een verdoken belastingverhoging. Als de prijzen in de vorige legislatuur aangepast werden, was dit steeds gebaseerd op de stijgende index.  Nu slaat deze prijsstijging nergens op, want de levensduurte is nagenoeg gelijk gebleven in het laatste jaar.

Ook de zin in het financieel rapport “we streven naar een break-even voor het Woonzorgcentrum” geeft de indruk dat er meer economisch dan sociaal gedacht wordt.  Dat er een gezond evenwicht moet zijn tussen de inkomsten en de uitgaven voor het Woonzorgcentrum is normaal, maar een break-even willen bereiken, getuigt van weinig respect voor de bewoners die vaak afhankelijk zijn  van deze diensten. De Zwevegemnaar betaalt  belastingen in ruil voor een dienstverlening, zowel voor sport, cultuur, … en zorg. Moeten al  deze diensten dan break-even draaien ?

Het blijft ook wachten op een “armoedeplan”. We zijn bijna halfweg de legislatuur en de eerste gesprekken hierover zijn nog maar net gestart.  Veel tijd om structurele beleidsacties door te voeren zal er niet meer overblijven.  Er zijn toch een aantal punten die erop wijzen dat dit plan dringend nodig is. Een duidelijk armoedeplan met echte sociale maatregelen voor mensen in moeilijke situaties  is er dan ook meer dan nodig.

De CD&V fractie is uitermate tevreden met de extra kamers in het nieuwe woonzorgcentrum. Een project waarvoor we in de vorige legislatuur, met CD&V in het beleid,  de VIPA-subsidies (die nu niet meer bestaan) toegezegd kregen.  Voor ditzelfde project hadden we een spaarpot van meer dan € 5.000.000 op het einde van 2012.  De extra kamers en de nieuwe regels rond de inschrijving op de wachtlijst zullen ervoor zorgen dat mensen die opgenomen moeten worden in het woonzorgcentrum dit binnen een aanvaardbare tijdspanne zullen kunnen.  De werken verlopen vlot en bij een bezoek konden we vaststellen dat over dit gebouw goed werd nagedacht in functie van de bewoners. De kamers zijn mooi, praktisch, met veel licht en hebben een aangenaam uitzicht.

Na de ingebruikname van het nieuwe woonzorgcentrum moet dringend werk gemaakt worden van meer flatjes want daar dreigen de wachttijden uit de hand te lopen.  Vanuit de CD&V fractie wordt dan ook gevraagd om dringend werk te maken van bijkomende flatjes of betaalbare assistentiewoningen. 

Het werk in een OCMW is nooit af.  Nu het samensmelten of de inkanteling van het OCMW in de Gemeente in 2019 wel heel dichtbij komt is het van groot belang om het sociaal beleid stevig te verankeren en duidelijke plannen te hebben voor de toekomst.