In het WZC werd als principe gehanteerd dat de prijzen van de dienstverlening op het einde van het kalenderjaar geïndexeerd werden.

Dit principe was te verantwoorden omdat een stijging van de index er pas komt als goederen en diensten duurder worden, dus ook voor het OCMW dat voedingswaren en materialen aankoopt, lonen uitbetaalt, … Omdat de pensioenen van de bewoners ook worden aangepast aan de index kan je stellen dat de koopkracht van de bewoner quasi behouden bleef. 

In december 2014 werd in de OCMW-raad voorgesteld om dit principe te verlaten (omdat de index nog amper stijgt) en los daarvan voor alle diensten 2,5% prijsverhoging toe te passen.

CD&V kan die redenering NIET volgen: de prijzen en lonen stijgen amper of niet, de spilindex werd in 2014 niet overschreden en zal dit ook in 2015 niet doen. Bijgevolg zullen de pensioenen niet stijgen en zal de koopkracht van de bewoners dalen!

De seniorenraad noch de gezins- en welzijnsraad werden gevraagd om advies. Meer zelfs, de verhoging van de prijzen in het woonzorgcentrum werd op de seniorenadviesraad afgewimpeld met de uitspraak “het is nog niet zeker dat we dit gaan doen” terwijl het punt op dat moment al geagendeerd was voor de OCMW-raad in de daaropvolgende week. Het excuus dat de OCMW-voorzitter inroept voor het niet correct inlichten van de Seniorenraad kan ook tellen: “met een prijsverhoging ga ik niet scoren bij de seniorenraad! “.

Daarom stemde CD&V uiteraard tegen.

Ter info de nieuwe prijzen per dag:

  • Woonzorgcentrum = 49,65 EUR
  • Serviceflat = 22,10 EUR
  • Dagverzorgingscentrum volle dag met maaltijd = 19,39 EUR
  • Dagverzorgingscentrum halve dag met maaltijd = 12,19 EUR
  • Dagverzorgingscentrum halve dag zonder maaltijd = 7,20 EUR

 

En dit is nog niet alles want ook alle prijzen voor dienstverlening (vb. was atelier, cafetaria, poetsdienst, maaltijden) stijgen met 2,5% !

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.