CD&V heeft zelf het DBFM dossier opgestart en staat nog steeds achter deze beslissing waardoor het goedkeuren van dit punt een evidentie is. 

Jammer genoeg dient vastgesteld te worden dat de kostprijs van de investeringen ondertussen gestegen is van 4,39 naar 4,78 miljoen euro excl. BTW (of 5,79 miljoen euro inclusief BTW). 

Gelukkig zijn de interesten momenteel historisch laag zodat de verhoging van de investeringskost met bijna 10% niet resulteert in een sterke toename van het aandeel dat de gemeente moet betalen. De toename van de investeringskost verdwijnt dus door een gelukstreffer in de doofpot. 

Daarnaast blijken de oplossingen die gegeven worden aan de praktische problemen niet optimaal. 

De leerlingen worden naar de brandweerkazerne verwezen voor wat betreft de speelplaats en de refter. Dit zou wel eens problematisch kunnen zijn op het ogenblik dat de brandweer moet uitrukken. Bovendien wil men in de kazerne nog toiletten aanpassen en een afdak realiseren terwijl de afbraakwerken van de oude sporthal binnen een tweetal weken starten. De kostprijs voor deze werken blijkt nog niet gekend te zijn en de vraag stelt zich ook of deze tijdelijke infrastructuur voldoet aan de normen. 

Tenslotte komen ook een paar sportverenigingen in de problemen en het college gaf toe dat ze geen oplossing kan bieden voor enkele clubs. Daardoor moet alvast al minstens één club uitwijken naar Kortrijk.  

Niettegenstaande de verhoging van de investeringskost enerzijds en de krakkemikkige oplossing die geboden wordt voor de refter, de speelplaats en het sanitair anderzijds keurt CD&V het dossier toch goed omwille van de definitieve oplossing voor de vervanging van de containerklassen van de Parkschool en de opportuniteit van de DBFM-formule die opgestart werd in 2011. 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.