In de gemeenteraad van 26 januari 2015 werd de goedkeuring gevraagd van het wegenistracé van de verkaveling op het braakliggend terrein juist naast de school in de Moense Beekstraat.

CD&V vroeg en verkreeg dat iedere woning verplicht minstens één parkeerplaats (garage, carport of inpandige garage) moet realiseren op zijn eigen terrein om zo de overlast van het vrij parkeren in de nieuwe straat en de Moense Beekstraat te voorkomen en verminderen.

Ook de vraag van CD&V om bijkomende maatregelen te nemen ter hoogte van de school op het ogenblik dat de verkaveling gerealiseerd wordt werd positief beantwoord maar zonder concrete voorstellen. Deze belofte wordt verder opgevolgd …

Inzake de problematiek van de waterlast blijft het college ontkennen dat er een potentieel risico bestaat niettegenstaande het ongunstig advies van de provincie, dienst Waterlopen. De opgelegde buffercapaciteit buiten de rioleringen wordt helemaal niet gehaald. Deze norm is er notabene gekomen na de overstromingen van november 2010 in Zwevegem in de Kapel Milanenstraat, Avelgemstraat en Ellestraat. Intussen voorzag de provincie een bufferzone op de Kasteelbeek én werd het conflict riool-waterloop in de Ellestraat door provincie en Vlaams Gewest opgelost. Het centrum van Moen werd in het verleden al getroffen door wateroverlast. CD&V vroeg uit voorzorg om alsnog bij te sturen in overleg met de waterloopbeheerder (provincie) en rioolbeheerder (Rioact) maar vond geen gehoor.

In het laatste half jaar kwamen 3 dossiers verkavelingen voor op de gemeenteraad (ook twee verkavelingen omgeving Oude Bellegemstraat Zwevegem) en telkens werd het ongunstig advies van de provinciale dienst waterlopen gewoon naast zich neergelegd. “Wat baten kaars en bril …”.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.