Voor de bouw van de nieuwe vleugel van het woon- en zorgcentrum krijgt het OCMW Vlaamse subsidies, waarvan een deel (in dit geval € 75 000) verplicht dient gespendeerd te worden aan een geïntegreerd kunstwerk. Toen hiervoor een oproep gelanceerd werd naar “Zwevegemse” kunstenaars kon CD&V zich hier in vinden. Later bleek dat één bepaald kunstenaar uitgenodigd werd om te bekijken waar zijn kunstwerken konden geïntegreerd worden in het gebouw. CD&V vond dit niet meer kosjer. CD&V drong aan op het samenstellen van een neutrale werkgroep om de keuze van het(de) kunstwerk(en) in goede banen te leiden. Dit werd in eerste instantie positief onthaald maar toen de afgevaardigde van CD&V op de afspraak verscheen bleek de werkgroep geannuleerd zonder enige verwittiging of reden. Dit was meteen ook het einde van de werkgroep en de participatie. Het bestuur kwam iets later met een zelf samengestelde 3-koppige jury op de proppen. Toen één jurylid overleed, vroeg CD&V om iemand anders toe te voegen. Dit werd echter door het bestuur kordaat afgewimpeld. Vier Zwevegemse kunstenaars stelden zich kandidaat en mochten hun werken voorstellen. Onze OCMW-raadsleden waren aanwezig en stelden vast dat de ene kunstenaar al wat meer rekening hield dan de ander met het feit dat deze kunstwerken in een woonzorgcentrum zouden komen én zagen dat er een paar fraaie voorstellen tussen zaten. Wat echter opviel was de vriendschappelijke omgang met één bepaald kunstenaar. Het was dan ook niet echt een verrassing toen de jury na beraadslaging (want de 2 juryleden waren het niet 100 procent eens met elkaar) die persoon koos. Bij de stemming in de OCMW-raad verduidelijkte de CD&V-fractie niet tegen de persoon in kwestie te zijn maar wel problemen te hebben met de manier waarop de beslissing tot stand gekomen was. Blijkbaar waren we niet de enigen want ook één lid van de huidige meerderheid was deze mening toegedaan en stemde met ons “tegen”, waardoor de toewijzing van de opdracht niet doorging. Toch nog een kans voor objectiviteit dachten we ... voor even toch. Onze fractie diende een voorstel in om een uitgebreide, democratische samengestelde werkgroep (met vertegenwoordigers van bewoners, personeel, directie en raad, een afgevaardigde van Steunpunt Beeldende Kunsten en van de seniorenraad) in het leven te roepen om objectief een kunstwerk te kiezen. Dit leek ons immers een eerlijke en democratische aanpak. Helaas ...

- Ons voorstel om een werkgroep op te richten werd gewoon verworpen

- De volgende raadszitting stond het punt doodleuk opnieuw op de agenda

 - Het onwillige raadslid had de “nodige informatie gekregen” (= was de les gespeld)

- De wil werd doorgedrukt en het kunstwerk werd toegewezen

- Over en out !

De nieuwe Zwevegemse “democratie” bestaat er blijkbaar in dat elke partij van de meerderheid om beurt zijn “goesting” krijgt (“Elk zijn schelle” zei men vroeger). Niettegenstaande de meningen bij de meerderheid héél verdeeld waren, werd gezwegen, wetende dat men de volgende keer aan de beurt is. Triestig dat politiek afglijdt naar dit niveau …

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.