Tijdens de toelichting van de “Startnota van het RUP Alternatieve ontsluiting bedrijvenzone Moen-Trekweg en Imog” in de gemeenteraadszitting pleitte CD&V om alsnog de trajecten die aantakken ter hoogte van de Keiberg op te nemen voor onderzoek.  
In de door het schepencollege weerhouden tracés blijft het verkeer verder doorrijden door een dicht bevolkte Keiberg en de omgeving Statie Moen/Heestert.  

Verschillende trajecten

De startnota beschrijft de mogelijke tracés met een korte beoordeling gestoeld op adviezen van 2013 en 2014.

Traject 0 en A: De goedkoopste trajecten (verbreding weg of met slimme verkeerslichten) met minst overlast voor de inwoners van Moen maar niet haalbaar wegens Habitat- en VEN-gebied tussen Sluislaan en oude spoorwegbedding/Knokkestraat.

Trajecten B, C en D: Deze trajecten verlaten de N8 op de Keiberg en moeten het natuurgebied ‘de oude spoorwegbedding’ dwarsen ter hoogte van de Zwarte Brug, wat kan met een brug. Traject D biedt minste zichtbaarheid op de Keiberg.

Trajecten E, F en G: Verlaten de N8 bij Moen-Heestert statie of in de Stationsstraat, dus enkel ontsluiting van een gedeelte van Moen. Hier is geen brugconstructie over het natuurgebied nodig.

Standpunt

CD&V Zwevegem oordeelt dat bij de keuze van het traject prioritair de verkeersoverlast voor de inwoners van de Keiberg en van Moen zo veel mogelijk moet gereduceerd worden. Hoe vroeger de aantakking op de N8, hoe beter. Isabelle Degezelle, CD&V-gemeenteraadslid, volgt dit dossier van dichtbij op. “Onze voorkeur gaat momenteel uit naar trajecten B of C, niet naar het nu voorgestelde traject E of G. Op het traject G zit er een hoogteverschil van maar liefst 26 meter tussen het hoogste punt ter hoogte van de Stationsstraat en het laagste punt ter hoogte aan het kanaal. Dit is te onveilige voor zwaar verkeer. En beide trajecten lopen nodeloos door dicht bewoonde gedeelten van Keiberg en Moen/Heestert statie.”

CD&V Zwevegem pleit om ook tracé B en C in de startnota te laten onderzoeken. Voorts suggereert CD&V een gezamenlijk overleg tussen alle stakeholders en hogere besturen, want de adviezen in de studie dateren van een 4-tal jaar geleden en zijn weinig gemotiveerd.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.