Namens onze CD&V-fractie, wens ik alle raadsleden te feliciteren met hun eedaflegging en wens ik het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen alle succes toe, dit in het belang van onze mooie gemeente Zwevegem.

Dat wij met een fractie van 13 in het jaar 2013 starten, stemt CD&V enigszins ongelukkig, maar dit is het resultaat van de verkiezingen en daar leggen wij ons bij neer.

Maar wat het vervolgverhaal betreft, dat noem ik “wiskundige democratie”. 7 + 4 + 3 = 14 én 14 > 13 dus 14 wint.

Voor vele Zwevegemnaren wringt hier het schoentje. De grootste partij met 41% van de stemmen staat aan de zijlijn, dit getuigt van weinig respect voor de kiezer. En toch klopt het rekensommetje …

Rekenen met kleine getallen lukt voor de nieuwe meerderheid.

Toch verstaat de kiezer dit niet.

“Dit is het politieke spel” wordt dan vanuit de 14 geopperd. Maar voor CD&V was én is politiek nooit een spel, met de toekomst van de Zwevegemnaren wordt bij ons niet gespeeld. Voor CD&V-ers is politiek “verantwoordelijkheid nemen en dienstbaar zijn voor de inwoners 24u op 24, 7 dagen op 7”.

De kiezer verstaat het niet meer:

Een kandidaat burgemeester van de grootste coalitiepartij die dan geen burgemeester wordt

Een Schepencollege dat één schepen minder zou tellen en dan toch één méér telt

Dat 65 jaar na het invoeren van het vrouwenstemrecht er geen enkele vrouw in het nu samengestelde schepencollege zit (zodat ze zelfs nu nog niet rechtsgeldig kunnen vergaderen) én dat de toegevoegde OCMW-voorzitter straks moet zorgen dat de rekening klopt (1 vrouw op 8 in de nieuwe ploeg terwijl de CD&V-ploeg een 3 op 7 kon voorleggen). Van verandering gesproken….

De kiezer verstaat het niet meer.

Welk politiek programma zal nu uitgevoerd worden?

Komt er nu één schepen voor Publieke Ruimte?

Behouden ze in Zwevegem het zwembad?

Halen ze grootschalige imagoversterkende cultuurprojecten naar Zwevegem en zetten ze tegelijk de investeringen in Transfo stop? Of stoppen ze gewoon alles in een AGB, van serviceflats over verkavelingen, opgekochte leegstaande panden tot en met het zwembad want dat bespaart 6 tot 21% BTW en genereert zelfs dividenden?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind…

Woorden verwaaien in de wind …

 

En toch blijven een paar flarden hangen:

Nieuwe stijl en goede communicatie

Stijl en communicatie op zich zijn er uiteraard nodig maar als er geen inhoud is, dan is dit een lege doos. Meer zelfs, soms is de boodschap gewoon fout ... Neem nu eens Rekenen met grote getallen. Wat kostte Transfo in de afgelopen legislaturen aan de Zwevegemnaar? Neen, geen 9 miljoen euro.

Wat is de kostprijs van een kamer in de nieuwe linkervleugel? Neen, geen 280 000 euro per kamer. Neem eens rustig de tijd om alles goed te bekijken en goed te berekenen vooraleer te communiceren.

 

Nieuwe wind

Wind kan wel gevaarlijk en schadelijk zijn. Laat ons hopen dat de nieuwe wind niet alle door CD&V binnengehaalde subsidies laat wegwaaien: subsidies voor 7 doelgroepmedewerkers in het LDE-project Proper Zwevegem, meer 7 mln EUR subsidies voor linkervleugel WZC, duiktankproject op Transfo dat de Zwevegemnaar géén euro kost, een DBFM-dossier voor een nieuwe school enz.

The answer, my friend, is blowin’ in the wind…

 

CD&V blijft echter verder werken aan onze gemeente en zal zeer kritisch maar constructief oppositie voeren, en dit gebaseerd op 5 pijlers, 5 V’s.

1. Vertrouwen

2. Vakmanschap

3. Verbinden

4. Verantwoordelijkheid

5. Verwachtingen

 

1 Vertrouwen

CD&V krijgt het vertrouwen van duizenden kiezers en dit sterkt ons, daarom gaan we volop door!

 

2 Vakmanschap

CD&V heeft bestuurservaring en expertise in alle beleidsdomeinen. Wij zullen waken over de realisatie van onze opgestarte projecten: materiële zoals gemeentepunt, linkervleugel WZC, PPS Speelpunt maar ook immateriële zoals sociaal huis en preventiewerking.

Ook lopende dossiers op een hoger beleidsniveau moeten een deskundig vervolg krijgen: fietstunnel (klaar binnen enkele maanden), parkschool, Transfo en Lettenhofpark als regionaal groen-blauw project, omleidingsweg Moen en Heestert, gesubsidieerde kinderopvang enz.

Daarom gaan we volop door!

 

3 Verbinden

Met onze 13 fractieleden, aangevuld met de verkozen OCMWraadsleden, zijn wij met CD&V verbonden met alle deelgemeenten en wijken, met jong en oud, met alle socio-economische sectoren (handel, industrie, landbouw, werknemers, sociale sector, onderwijs, zorgsector) en met verenigingen en middenveldorganisaties.

“Iedereen inbegrepen” is echt wel onze slogan en daarom gaan we volop door!.

 

4 Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid neem je niet alléén voor de inwoners van de eigen straat.

Verantwoordelijkheid neem je niet alléén voor de leden van de eigen club of voor de paar honderd kiezers

Neen, CD&V neemt verantwoordelijkheid voor alle Zwevegemnaren en hierbij primeert het algemeen belang op het privaat belang.

Die verantwoordelijkheid hebben we opgenomen tot de laatste dag en zo hebben we een werkbaar budget 2013 opgesteld voor gemeente en OCMW.

Maar ook nu, in oppositie, gaan we volop door en nemen we verantwoordelijkheid, in het belang van elke Zwevegemnaar.

 

5 Verwachtingen;

CD&V verwacht van de nieuwe bestuursploeg een integraal en geïntegreerd beleid: te starten met een beleidsplan waarvoor de diensten reeds de omgevingsanalyse hebben klaargemaakt, gevolgd door een consequente uitvoering en een evaluatie. Dit conform de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden maar met CD&V blijven we waken op de juiste focus: een Zwevegem waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. De CD&V-ploeg laat daartoe, in gemeente en OCMW, een gevulde spaarpot van samen10 miljoen euro achter en wil uiteraard dat die goed besteed wordt. Wij zullen nauwgezet de financiën opvolgen, want het gaat over grote bedragen, in gewone werking van de gemeente gaat dit al over meer dan 30 miljoen euro waarvan 18 miljoen via belastingen door de inwoners aan de gemeente betaald. CD&V verwacht, samen met zijn duizenden kiezers, dat op een zorgvuldige en efficiënte manier met deze middelen wordt omgesprongen.

Daarom gaan we volop door.

 

De 5 CD&V-pijlers, 5 V’s.

1. Vertrouwen

2. Vakmanschap

3. Verbinden

4. Verantwoordelijkheid

5. Verwachtingen

En niet te vergeten onze 6deV, de vrouwen!

CD&V hoopt dat de nieuwe meerderheid keihard zijn best zal doen voor onze gemeente. Voor initiatieven die onze bevolking ten goede komen, zal u een sterke bondgenoot in ons vinden. Maar wij zullen sterk weerwerk geven als het nodig is want de toekomst van Zwevegem staat op “het spel”.

 

Ik dank u.

 

Eliane Spincemaille

Fractieleider CD&V Zwevegem

2 januari 2013

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.