Staat een Zwevegems schepencollege boven de wet? CD&V Zwevegem krijgt gelijk van de gouverneur.

In de gemeenteraadszitting van mei 2016 werden het dossier voor Agendapunt 8 “Wegenis Leanderhof en overdracht publieke ruimte” slecht enkele dagen (donderdagavond) voor de zitting van de maandag aan de raadsleden bezorgd.

Volgens het gemeentedecreet moet het bestuur 8 dagen vooraf de raadsleden de mogelijkheid geven hun democratische opdracht van opvolging en controle te kunnen uitvoeren, dossier inkijken en tussenkomst voorbereiden. Ook een Zwevegems schepencollege dient hun raadsleden én de wet te respecteren!

Onze CD&V-fractie maakte daarom, op de zitting van mei, bezwaar tegen het in behandeling nemen van dit agendapunt. Wij vroegen de verdaging om ons over het dossier te kunnen buigen en het op een volgende zitting op een correcte wijze te behandelen. De gemeenteraadsvoorzitter, de burgemeester, legde dit ter stemming voor, doch de meerderheid besliste om het dossier toch te behandelen, mede ingegeven door een stedenbouwkundige aanvraag ingediend op 26 november 2015, waarvan de beslissingstermijn weldra vervalt. Voor onze fractie is dit echter géén afdoende reden, het is aan het college om de werkzaamheden en dossiers zo te organiseren dat dergelijke conflicten niet ontstaan. CD&V onthield zich bij de stemming van het agendapunt.

Nadat CD&V klacht indiende bij de gouverneur tegen deze onwettelijke werkwijze, was het plots wél mogelijk om het dossier uit te stellen: in de raad van juni werd de beslissing van mei ingetrokken en werd het agendapunt (deze keer mét tijdige en volledige informatie) opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. Uitstel was in mei niet mogelijk ….. in juni wél want men zag de bui hangen ….

Inderdaad de gouverneur antwoordt op de CD&V- klacht dat “met deze wijze van handelen door het gemeentebestuur het Gemeentedecreet geschonden is en deze beslissing zodoende vatbaar is voor schorsing.”

Er is blijkbaar wat druk op de ketel nodig om ons gemeentebestuur op een correcte manier respectvol te laten omgaan met de raadsleden!

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.