De CD&V fractie diende een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraad: de timing van de verhuisplannen van de Klim-Op naar de vestiging Oost van het Rhizo College Zwevegem én de gevolgen hiervan voor de centralisatieplannen van Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in Zwevegem.

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor het onderwijzend personeel, alsook in de daarop volgende persartikels, werd gesteld dat het college definitief beslist heeft om de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs, de Klim-Op, onder te brengen in de gebouwen Vestiging Oost van het Rhizo college Zwevegem (voormalig GI / St-Niklaasinstituut, Stedestraat).

In een persbericht op 19 januari stelt de Raad van Bestuur van het Rhizo College Zwevegem een eerste verhuisbeweging met ingang van 1 september 2016 door te voeren, zonder weliswaar de Vestiging Oost helemaal te verlaten.

Aangezien het schepencollege aangekondigd heeft om de Klim-Op onder te brengen in de gebouwen Vestiging Oost van het Rhizo college Zwevegem (Stedestraat) enerzijds en er gesteld werd dat het niet mogelijk is om twee gebruikers (DKO en De Klim-op) onder te brengen in deze gebouwen anderzijds zijn deze gebouwen geen optie meer voor de kunstacademie.

Als ander alternatief voor de centralisatie van het DKO werd vroeger een herschikking van de gebruikers in OC De Brug voorop gesteld.

Het betreft een beslissing die toch wat gevolgen heeft en waar op dit moment weinig of geen duidelijkheid over is. De CD&V fractie wenst verduidelijking over het totaalconcept.

Aan het schepencollege werden twee fundamentele vragen gesteld:

-        welke timing men in gedachten heeft voor de verhuis van de Klim-Op naar de nieuwe bestemming

-        hoe zal de centralisatie van het DKO nu concreet worden gerealiseerd en welke impact dit heeft op het stappenplan DKO uit de geformuleerde visietekst rond de centralisatie van het DKO. Indien de denkoefening i.v.m. de herschikking van de gebruikers in OC De Brug aangehouden wordt, vernemen wij graag hoe de onderhandelingen met de betrokken (sport)verenigingen ondertussen geëvolueerd zijn en welke timing men vooropstelt voor de effectieve verschuivingen inzake gebruik van lokalen.

Op de eerste vraag kon het college momenteel géén concreet antwoord geven: er is nog geen timing gekend, er moeten nog werken gebeuren.

Op de tweede vraag werd bevestigend geantwoord dat de te bewandelen piste deze van OC De Brug blijft. Er konden opnieuw  géén concrete antwoorden gegeven worden, oorspronkelijke timing is niet meer van tel en er wordt een “masterplan” gemaakt. 

De CD&V fractie blijft waakzaam zodat zowel de verenigingen die op vandaag in OC De Brug vertoeven als het DKO, een geschikt onderkomen vinden dat voldoet aan de verwachtingen. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.