De CD&V fractie nam, bij monde van Isabelle Degezelle, het initiatief om een herbestemming van het voormalig bedrijfsrestaurant Bekaert, gelegen op de site aan het gemeentepunt naar voor te schuiven. Dit zou, mits de nodige investeringen, een ideaal gebouw kunnen zijn voor het inrichten van (buitenschoolse) kinderopvang en de vakantiewerking.

In de gemeenteraad van juni 2016 werd unaniem een opdracht voor herstellingswerken aan het dak van het ex-restaurantgebouw Bekaert achter het Gemeentepunt goedgekeurd ten bedrage van (afgerond) 55 000 EUR.  Ter zitting en via de budget- en MJP-wijziging vernemen we dat er eveneens krediet voorzien wordt voor het vervangen van het buitenschrijnwerk (45 000 EUR).  Gezien dit gebouw niet meer nodig is voor het onderbrengen van het datacenter (wegens hosting),  verdwijnt het krediet ten belope van 340 000 EUR voor de volledige renovatie in 2018. Bedoeling van het bestuur is het gebouw, aangekocht in 2009 als onderdeel van de ruime site van het gemeentepunt, voorlopig te conserveren. Bij onze navraag omtrent de invulling van deze ruimte, werd geantwoord dat deze gebruikt zal worden als bergruimte, niet zozeer voor de eigen diensten maar voor verenigingen zoals het geven van onderdak aan de reuzen. De CD&V-fractie twijfelt niet aan de nood voor opslagvraag, maar is er van overtuigd dat dit gebouw meer mogelijkheden heeft.

Dit gebouw, mede door zijn unieke ligging, heeft veel meer potenties die nauw kunnen aansluiten bij de kerntaak van een gemeentebestuur. 

In september 2014 kwam met de verkoop van het stuk grond langs de Blokkestraat (voormalige parking restaurant) een einde aan een projectidee om samen met een private partner een Speelpunt te ontwikkelen, een Publiek-Private Samenwerking waarbij de gemeente een gecentraliseerde buitenschoolse kinderopvang zou kunnen realiseren, samen met speelpleinwerking, grabbelpasactiviteiten ed.

De CD&V-fractie vroeg bij de princiepsbeslissing tot verkoop, te vergeefs, een engagement van het bestuur om de opbrengsten uit de verkoop (702 000 EUR) prioritair te besteden aan oplossingen voor de problematiek van kinderopvang/jeugdwerking.

Sedert enkele legislaturen zijn zeer waardevolle initiatieven gegroeid: het aanbod tot gemeentelijke opvang op woensdagnamiddag in elke schoollocatie, het opstarten van opvang in de korte vakanties, de speelpleinwerking, de petoeterwerking, de grabbelpasactiviteiten, de thematische kampen, enz.  Ook qua samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten: jeugd, sport, onderwijs, welzijn, bib, enz. 

Volgens CD&V zou een centrale locatie voor buitenschoolse kinderopvang/jeugdwerking nog meer kwaliteit voor de kinderen en begeleidsters kunnen bieden en tevens efficiëntie in het organiseren bevorderen. De opvangmogelijkheden voor baby’s en peuters (0-3 jaar) in Zwevegem mogen gerust nog uitgebreid worden. Ook hierin kan de gemeente haar regierol spelen.

Het voormalig Bekaert restaurant is vlot bereikbaar en gelegen in een groene oase, ideaal voor een prachtige buitenspeelruimte. De centrale ligging dicht bij het gemeentepunt, het bedrijventerrein, de gebouwen van Ubuntu en het sportpunt is een enorme troef. En een kinderopvang in de buurt van de werkplek is zeker een meerwaarde voor huidige en toekomstige jonge medewerkers. Eventueel zijn ook samenwerkingen mogelijk met vb. Ubuntu.

Het gebouw zou kunnen aangepast worden aan de noden van onze kinderopvang/speelplein- en vakantiewerking én aangepast worden aan de eisen die de hogere overheid aan de infrastructuur ter zake stelt.

 

De CD&V vraagt met dit punt aan het bestuur om naast de functie als bergruimte voor de verenigingen, te bekijken om deze site kwalitatief in te vullen als gemeenschappelijke locatie voor (buitenschoolse) kinderopvang en vakantiewerking, uiteraard mits de nodige investeringen in het gebouw en de omgeving. Ter zitting vernamen we van het college van burgemeester en schepenen, dat zij het voorstel genegen zijn en het zullen onderzoeken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.