In de raden van OCMW en gemeente werden in de decemberzitting de budgetten voor het nieuwe jaar 2017 en de meerjarenplanning voor 2017-2019 ter goedkeuring voorgelegd.

CD&V heeft deze NIET GOEDGEKEURD, ze zijn  een vertaling en uitvoering van reeds eerder genomen fundamentele beslissingen, beslissingen die soms onze steun kregen, maar meestal beslissingen die onze goedkeuring niet konden wegdragen.  Zonder al te technisch te zijn, enkele opmerkelijke vaststellingen van onze CD&V-fractie.

Uit het OCMW ;

De CD&V steunde de principiële beslissing tot aankoop van 50 assistentiewoningen in het Leanderhof MAAR we stellen een onrealistische budgettering vast! De notariskosten en aansluitingskosten (250 000 EUR) werden niet meegerekend  en er werden ten onrechte opbrengsten voor een vol jaar 2018 opgenomen (550 000 EUR te veel); samen een misrekening van 800 000 EUR, een financiële ontsporing nog voor de start van de werken! CD&V is én blijft bezorgd over de betaalbaarheid voor de toekomstige bewoners (want uiteindelijk worden alle kosten toch doorgerekend).

De toelage aan het OCMW wordt met 400 000 EUR opgetrokken tot 2 miljoen EUR. Op het eerste gezicht positief want dit doet denken dat er méér middelen zijn om sociale doelstelling te realiseren. DOCH dit is misleidend want de gemeente verhoogt het bedrag van doorgerekende kosten:
+ 360 000 EUR voor IT + 70 000 EUR voor Onderhoud &Herstelling Gemeentepunt en kosten schoonmaak; DIT IS AL MEER dan de 400 000 EUR extra toelage DUS MINDER geld om sociale doelstellingen te realiseren!!! Netto ondersteuning is MINDER!

Volledige tekst van de tussenkomst, zie PDF onderaan.


Uit de gemeente ;

Het fietspad in de Kortrijkstraat komt er niét meer deze legislatuur, alsook géén voorbereidende studie doortochten in de dorpskernen meer.  Haalbaarheidstudie Moen Imog kwam er niet in 2016 en verschuift naar 2017 net zoals studie fietspad in Zwevegemstraat Otegem.
CD&V vraagt aan het schepencollege om te overwegen het Fietscharter van Fietsberaad Vlaanderen te ondertekenen = engagementen nemen ikv integraal fietsbeleid.

Het Lettenhofpark in Knokke, waarvoor in de vorige legislatuur de nodige subsidies werden verkregen,  krijgt zijn verdere uitrol.  Er komt een nieuw speelbos in Otegem, doch hiervoor werden alsnog geen subsidies aangevraagd/verkregen.

Voor het stationsplein in St-Denijs voorziet de gemeente haar ongeveer 10% aandeel; de provincie investeert ongeveer 1 miljoen EUR; de werken zijn lopende.

De tarieven voor huur infrastructuur, diensten (sporten, ligprijs & maaltijden in WZC) verhogen jaarlijks met 2% te (én dit LOS van de index). CD&V hield eerder al pleidooi om niet alleen de zorgpremie maar alle werkingstoelage aan verenigingen/inwoners te bekijken en OOK  met 2% te verhogen; hiervoor is echter niets voorzien.

Eindelijk is er weer krediet voor speelpleintjes (komt van nieuw reglement ontmoetingsplaatsen waarvoor toch geen aanvragen werden ingediend).  Gezinnen in de buurt van de Marcel Kintstr en Europaplein kunnen zich alvast verheugen! Dit komt tegemoet aan een opmerking van CD&V. Ook vroegen we dringende vervanging turnmateriaal in diverse scholen, en ook dit staat op het budget. 

De restauratie van de Stenen Molen is pas voor 2019 en Transfo is voor de komende 3 jaar (gros in 2017 en 2018) goed voor een investeringsbudget van ruim 4,5 mln EUR, na aftrek van de subsidies restauratiedossiers blijft een kost voor de gemeente van om en bij de 1 mln EUR. CD&V heeft in het verleden stevig onderhandeld voor deze enveloppefinanciering.  Het is de sokkel om Transfo samen met de partners Leiedal en de Provincie uit te bouwen, en zo een dreigende kankerplek in onze gemeente stilaan kunnen omtoveren tot een bruisend centrum voor cultuur, sport, wonen en zelfs werken. Dit zowel voor de Zwevegemnaar, de recreant en of wie uit binnenland en buitenland op zoek is naar een aparte beleving.

Voor het contractueel personeel van gemeente en OCMW wordt ikv de 2de pensioenpijler een inspanning gedaan:  éénmalige bijdrage  verder bouwend op de aanzet van 1% uit de vorige legislatuur en een verhoging van de jaarlijkse bijdrage +1%. Een bijzondere inspanning (450 000 EUR) voor ons bestuur, CD&V kan dit onderschrijven.

Tot slot nog iets over de schuldgraad:
De reserves zijn op en Schuldenlast OCMW + Gemeente (dit zijn communicerende vaten!) blijft constant .
1/1/2014 = 36,9 + 10,7 = 47,6 miljoen EUR
31/12/2019 = 33,2 + 14 = 47,2 miljoen EUR  

U zal zeggen: ja maar er zijn veel investeringen; inderdaad maar die waren er ook in het verleden: geen Sint die ons de gronden voor het Gemeentepunt bracht, geen Kerstman die er een Gemeentepunt op bouwde!!! De investering in een zwembad zit er zelfs niét bij want die komt integraal in Exploitatie. Meevaller is dat de rentevoeten momenteel op een historisch laag peil staan.

Vanuit de CD&V-fractie wensen en hopen wij, voor de inwoners van Zwevegem, dat het bestuur in 2017 bereid zou zijn positieve aanbevelingen vanuit de oppositie ter harte te nemen. 

Volledige tekst van de tussenkomst, zie PDF onderaan.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.