CD&V Zwevegem is verbolgen over de manier waarop de meerderheid het zwembaddossier aanpakt. In mei 2015 werd zonder diepgaande analyse en overleg zomaar de keuze gemaakt om mee te gaan in een PPS project samen met Stad Kortrijk. Nu wordt een extra gemeenteraad samengeroepen om hiervoor bestek en overeenkomst goed te keuren. Een dossier van meer dan 500 pagina’s, kan slechts na ons aandringen, op een commissievergadering (net voor de gemeenteraad – sic) technisch toegelicht worden. Een dossier bepalend voor de zwem-& sporttoekomst van onze gemeente. CD&V maakte een analyse en vertaalde die in een aantal sprekende cartoons.

Het mag duidelijk zijn: CD&V is blij te mogen vaststellen dat er in Zwevegem een zwembad zal blijven. Maar zonder een ernstige afweging tussen renovatie van het bestaande 50m bad, of vernieuwing van dit bad of anderzijds een nieuwbouw op een nieuwe locatie, is dit een sprong in het onbekende. Een studie over het bestaande 50m-bad, die de inwoner 10 000 EUR kostte, belandde in de kast. De nieuwe locatie is intussen geclaimd: nabij schietstand en tennis, archeologisch onderzoek is al lopende.

De principe-overeenkomst van mei laatstleden gaf CD&V te weinig garanties op betaalbaar zwemmen voor publiek, scholen en clubs, te weinig waarborg op voldoende capaciteit voor deze doelgroepen, te weinig kans op betrokkenheid van oa de Zwevegemse gemeenteraad, adviesraden & verenigingen, en de bevolking in de volgende fases van het dossier. Maar het gaat van kwaad naar erger.

Wat nu in de gemeenteraad voorligt, is het resultaat van véél besprekingen maar besprekingen enkel met Kortrijk, bouwheer voor dit gezamenlijk dossier met 1 bad in Kortrijk en 1 bad in Zwevegem. Nochtans is dit hét belangrijkste dossier van deze legislatuur in Zwevegem: het bepaalt het zwem-& sportbeleid voor de toekomst, legt financiering en waarborgen vast voor de komende 30 jaar. Waar is de betrokkenheid van de Zwevegemse bevolking, de gemeenteraad, de adviesraden? De gemeenteraad blijft op zijn honger zitten en krijgt slechts op de valreep voor de gemeenteraad technische toelichting, dit na herhaaldelijk aandringen van onze CD&V-fractie. En de bevolking? Die weet niet eens dat er deze avond extra gemeenteraad is; normaal staat minstens de agenda en de toelichtende nota op de website, maar deze keer niets hiervan. Een gedragen beslissing??? Of komt er opnieuw een participatietraject nàdat er beslist is?

De CD&V-analyse levert, op basis van projectdefinitie en exploitatie-eisen levert alvast het volgende op ;

Het wordt een 25-bad, club- en recreatiezwemmen op 50m verhuist naar Kortrijk. Club- en schoolzwemmen krijgen voorrang, terecht, en voor hen is een richttarief voorzien. Net zoals de sportraad in haar advies stelt, is ook dit volgens CD&V een goede zaak. Maar die heeft twee keerzijden. Vooreerst: in een bad van 25m al onze clubs de nodige ruimte geven, impliceert dat er bitter weinig mogelijkheden zullen zijn voor het publiek zwemmen. Er is in de projectdefinitie hieromtrent véél te weinig voorzien (in Kortrijk is dit wel geëist) zoals geen eis tot “open 7d op 7d”; geen eis tot “steeds 2 banen vrij voor publiekzwemmen”; geen eis tot “op zijn minst 8 banen of meer”. Daarnaast worden de tarieven voor het publiek vrij gelaten (marktconform), de privé partner mag zijn rendement hierop halen of er is géén garantie op betaalbaar zwemmen …

Een goed sportbeleid voeren, de “Zwevegemnaar als sporter” centraal stellen, met een insteek van “sport voor allen”, voor jong en oud, betaalbaar en dichtbij, is steeds het uitgangspunt geweest van CD&V. Wat nu voorligt is een pure economische benadering vanuit het bestuur, wat mag het maximaal kosten. Ook sportpunt 2 dient door de indiener als verplichte variant mee op genomen te worden. Dus ook de sporthalgebruikers worden mogelijks overgeheveld naar de exploitatie door de privépartner die gelijktijdig voor de lege kuip een invulling dient voor te stellen. Echter alle “eigenaarsherstellingen” dienen toch nog door de gemeente te gebeuren. We betalen dus voor renovatie van het sportpunt 2 én voor een nieuw klein bad.

Er wordt van de gemeente een zwaar financieel engagement gevraagd bestaande uit vooreerst een waarborg van 100% van het investeringsbedrag (welke niet eens geraamd is). Daarnaast een beschikbaarheidsvergoeding van indicatief 1 miljoen euro, 30 jaar lang, geïndexeerd. Omgerekend naar inwonersaantal kost dit de Zwevegemnaar 40 EUR op jaarbasis, in Kortrijk betaalt men 1,5 miljoen euro of 20 EUR per inwoner. De Zwevegemnaar betaalt dus dubbel zo veel als de Kortrijkzaan, voor een veel kleiner project.

Voor CD&V is dit dossier van bij de start niet onderbouwd met de afweging renovatie/nieuwbouw oud 50-m zwembad versus nieuw project. Er zijn te weinig expliciete projectdefinities en exploitatie-eisen meegegeven om ook het recreatief zwemmen mogelijk en betaalbaar te houden in Zwevegem. Instemmen met financiële jaarlijkse verplichtingen en een 100% waarborg zonder te weten wat daar tegenover staat, lijkt ons een brug te ver. Eerst duidelijkheid en gedragenheid en dan beslissen.

Omwille van de vele onduidelijkheden heeft de CD&V-fractie zich dan ook onthouden tijdens de stemming van dit agendapunt.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.