CD&V Zwevegem pleit al sinds het begin van de legislatuur om verder werk te maken van de toekomstplannen voor het zwembad in Zwevegem.  Vorig jaar werd een haalbaarheidsstudie omtrent alle mogelijke opties voor een zwembad in Zwevegem, besteld.  Op de gemeenteraad van 26 mei 2015 komt plots een princiepsbeslissing om samen met Stad Kortrijk een PPS project op te zetten.  Hierdoor zal de privé-partner die in Kortrijk zal bouwen, ook een nieuw zwembad in Zwevegem kunnen bouwen. CD&V Zwevegem is blij te vernemen dat er eindelijk gewerkt wordt aan een zwembad op lange termijn.  Zij vindt het echter zeer vreemd en onaanvaardbaar dat zo’n dossier snel snel in de gemeenteraad moet komen, zonder dat alle informatie geduid wordt en alle alternatieven naast elkaar gelegd worden.

Het vorige CD&V-college was in 2012 al aan het nadenken hoe een hedendaags, toegankelijk en betaalbaar zwembad in Zwevegem er in de toekomst zou kunnen uitzien. Dit naar aanleiding van de nieuwe noodzakelijke milieuvergunning in 2017. Er werd gedacht aan renovatie en uitbreiding van het bestaande zwembad, mogelijks met een privé-partner (PPS). Sinds de bestuurlijke wissel stelde CD&V echter vast dat de nieuwe meerderheid weinig concrete stappen zette om dit dossier ter harte te nemen en verder aan te pakken.

Al van het eerste jaar, in 2013, pleitte CD&V voor het behoud van een zwembad in onze gemeente, een zwembad dichtbij voor de inwoners, de scholen en de clubs die gebruik maken van deze sportaccommodatie. Vorig jaar werd eindelijk een opdracht gegeven om enkele alternatieven te onderzoeken in een haalbaarheidsstudie (kostprijs 10 000 EUR) die afgeleverd werd de laatste maanden van 2014.  De gemeenteraad werd niet geïnformeerd over de resultaten.

Bij het ontvangen van de agenda voor de gemeenteraad van 26 mei 2015 stelde CD&V met verbazing vast dat een agendapunt, met een 50-tal bijlagen in het dossier,  voor de eerste keer opduikt: een overeenkomst om mee te stappen met de nieuwbouw van een nieuw zwembad in publiek-private samenwerking met de stad Kortrijk.  Een zeer belangrijke stap, wellicht hét belangrijkste dossier in deze legislatuur voor de Zwevegemse gemeenschap.  Normaal gezien bespreekt de gemeenteraad dit ten gronde in een commissievergadering zodat alle documenten kunnen toegelicht worden en alle vragen kunnen beantwoord worden. Zo kan elke fractie met zekerheid oordelen of de beslissing die genomen wordt, de beste is voor de Zwevegemnaren. Een commissievergadering werd echter niet voorzien, ook niet na herhaaldelijke vraag van de CD&V-fractie. Nochtans een fundamenteel dossier, met belangrijke gevolgen voor de Zwevegemnaren en de financiën de komende 30 jaar.  

Het mag duidelijk zijn: CD&V is blij te mogen vaststellen dat er in Zwevegem een zwembad zal blijven. 

Maar CD&V vroeg dus ter zitting nogmaals een uitstel om na een commissievergadering met toelichting van de studie en de voorstellen, alle alternatieven, afwegingen, garanties naast elkaar te kunnen leggen en dan pas een gedragen Zwevegemse beslissing te kunnen treffen. Met deze overeenkomst geven we immers het mandaat aan Stad Kortrijk om voor Zwevegem bouwheer te zijn, zonder duidelijke opdracht mee te geven.

Het college gaf geen ruimte voor bijkomend overleg, met een lange bespreking in de gemeenteraad voor gevolg.

Er zijn echter heel wat fundamentele vragen waarop geen afdoend antwoord komt. Het bestuur schiet in dit dossier tekort betreffende haar informatieplicht naar de gemeenteraad toe. Wat zal de locatie zijn?  Zal de totale oppervlakte aan zwemwater die op vandaag ter beschikking wordt gesteld behouden blijven? Zal in deze nieuwe structuur het zwemmen betaalbaar blijven voor zowel de clubs, scholen als de particuliere zwemmer? Wat is de impact op het zwembadpersoneel? Blijven wij als Zwevegems bestuur genoeg autonomie houden in dit dossier zowel voor het zwembad als voor sportpunt 1,2,3? Dat de ingediende minimale eisen voor het Zwevegems zwembad staande de zitting zelfs genuanceerd worden, wekt geen vertrouwen op. Dat op vele vragen later antwoorden zullen komen, was voor ons ook onvoldoende.

Veel te veel vragen om zonder grondige bespreking met de gemeenteraadsleden, sportraad en andere raden snel snel goed te keuren. 

CD&V oordeelde dat bij gebrek aan tijdige én volledig toegelichte informatie in dit dossier, een onthouding de beste kans bood om onze bekommernissen over te brengen nl. de garantie op betaalbaar zwemmen voor mensen, scholen en clubs, de garantie op voldoende capaciteit voor deze doelgroepen,  garantie op betrokkenheid van oa de Zwevegemse gemeenteraad, sportraad en –clubs in de volgende fases van het dossier.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.