Reeds jaren is Zwevegem gekend als echte sportgemeente, heel wat accommodatie, een ruime dienstverlening en heel wat participatie via de sportraad.Het huidig 50m-zwembad in Zwevegem dateert echter vanuit het einde van de jaren '70 waardoor het bad aan renovatie en een vernieuwing van de milieuvergunning (2017) toe is.Vorige legislatuur (2006-2012) was het CD&V-bestuur gestart met een grondige verkenning in dit dossier: de staat van het bad werd onderzocht en de eisen voor een nieuwe milieuvergunning. Door diverse specialisten werd aangegeven dat het huidige bad in té goede staat was om zomaar te verlaten. Ook voor de vernieuwing van de milieuvergunning kwam geruststellend nieuws van het kabinet Schauvliege. Uiteraard werd daarover van gedachten gewisseld binnen de VZW Sportbeheer: samenwerken met een andere gemeente, met een privé-partner (PPS-formule), noodzaak om het bad op 50m te houden, enz.  Er werd echter noch door het schepencollege, noch door de gemeenteraad ook maar enige finale beslissing genomen. Dit was toen ook nog niet aan de orde.

In 2013 drong CD&V aan bij het nieuwe bestuur om de oefening verder te zetten. Er kwam eind 2014 een studie over de renovatiemogelijkheden van het huidig 50m bad.Deze studie verdween echter in de kast want er was de “opportuniteit”: mee springen met het dossier van Kortrijk.Voor CD&V is en blijft het onaanvaardbaar dat er onvoldoende aandacht werd geschonken aan een renovatiemogelijkheden van het oude bad en de afweging renovatie versus nieuwbouw.Bij renovatie diende geen nieuwe grond aangesneden te worden en kon de parkeerproblematiek in deze omgeving opgelost worden. En … het belangrijkste, er zou voldoende zwemwater voor clubs, scholen en recreanten blijven.

In de nieuwe “opportuniteit” werd echter voorgesteld aan de gemeenteraad om een nieuw 25 m bad te bouwen op de grond Hoeve Clarysse en  dit vast te hangen aan het dossier van Kortrijk in een publiek private samenwerking. CD&V heeft zich hierbij onthouden omwille van de dualiteit: Wij willen zeker en vast gaan voor een zwembad in Zwevegem maar er waren te veel onduidelijkheden. Is er met 25m bad voldoende zwemwater (eisen op aantal banen lag eerder laag) voor scholen, clubs én publiek zwemmen? Is er onvoldoende garantie op betaalbaarheid van de tarieven bij commerciële uitbating?  En de verplichte variant voor Sportpunt 2 kon alle richtingen uit , er werden hier te weinig krijtlijnen vastgelegd.  De variant zou moeten versterkend zijn voor het sportaanbod (en niet een puur commerciële invulling).  Is er voldoende aandacht om het huidige personeel in te passen in de nieuwe structuur?

Wij waren dus bijlange niet overtuigd dat een concurrentiedialoog samen met Kortrijk (met dus 1 project én 1 toewijzing voor beide zwembaden) zou leiden tot dé beste oplossing voor Zwevegem. In plaats van een win-win situatie hangen we vast aan het dossier van Kortrijk en worden we vanuit Zwevegem aan handen en voeten gebonden in een kleiner 25m bad.

Het huidig bestuur koos voor een procedure met concurrentiedialoog met Stad Kortrijk, zelfs in een extra-zitting van de gemeenteraad want dit zou 14 dagen winst in de procedure betekenen. Een stuurgroep boog zich over het dossier, een zeer lijvig bestek werd opgemaakt, juridisch gecheckt, gewikt en gewogen tussen Kortrijk en Zwevegem, en toch heeft de dialoog niet gewerkt want de stuurgroep en de indieners begrepen elkaar blijkbaar niet  goed. Want waar staan we nu: NERGENSDe krijtlijnen werden onvoldoende vastgezet, slechts 2 offertes werden ingediend en beide offertes niet blijken te voldoen. Er kan dus niet gegund worden.Maar met een nieuwe gemeenteraadsbeslissing schakelen we nu over op onderhandelingsprocedure. We gaan verder in bad (om in zwembad termen te spreken) met diezelfde 2 indieners in een onderhandelingsprocedure DUS zijn er geen mogelijkheden meer voor ander opties (renovatie 50m-bad) en zijn er geen mogelijkheden meer voor ander partners.

De vergoeding voor wie het dossier straks niet binnenhaalt wordt verdubbeld, is er dan dubbel zo veel werk om de tekortkomingen in de offerte in orde te brengen? Het kostenplaatje loopt op.

Wij hebben een aantal vragen bij het verloop van de concurrentiedialoog en de nieuwe procedure.In een concurrentieDIALOOG begeleid door een stuurgroep met deskundigen (uit diverse disciplines sport, juridische, financiële, bouwkundig, …) verwacht je NIET dat vanuit beide partijen degelijke zaken kunnen fout lopen:

Vanuit de lokale besturen:Eerst vragen naar een “bindend financieel voorstel van de bank” in het bestek en nù afzwakken naar steunbrieven omdat dit “beter aansluit bij de financiële en commerciële realiteit”, dit is de financiële zekerheid afzwakken! Bijsturingen zijn nodig mbt de stedenbouwkundige, architecturale en functionele kwaliteit.Vanuit de indieners: Onvolledige offerte indienen voor een verplichte variant, in de offerte meegeven dat men daarover later wil overleggen, afmetingen van het bad die niet blijken overeen te stemmen volgens de mondelinge  toelichting en de offerte zelf; vragen naar andere managementfee-berekening of prijsherzieningsformule. Voor de doorstart met onderhandelingsprocedure mag het bestek niet wezenlijk veranderen tov dit van de concurrentiedialoog, maar mag de offerte nog wezenlijk veranderen? Op deze vraag kregen we geen antwoord. Wegens de lopende procedurewending is het ANDERMAAL WEER NIET mogelijk om over de INHOUD van de offertes te spreken.  

Wij waren niet overtuigd van de concurrentiedialoog. Met deze vervolgfase in “onderhandelingsprocedure” is aan onze bezorgdheden nog steeds niet tegemoetgekomen: oa voldoende zwemwater en betaalbaarheid! Met de CD&V-fractie hopen we dat de plannen een waar succesverhaal mogen worden maar we houden ons hart vast, dus onthouding én dit zolang er geen voldoende garanties zijn!  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.