Dossier Zwembad.
CD&V Zwevegem
N°6 - 27/05/2015
 
 

Zwembad, zeker! Maar graag volledige informatie vóór er beslist wordt!

 

CD&V Zwevegem pleit al sinds het begin van de legislatuur om verder werk te maken van de toekomstplannen voor het zwembad in Zwevegem.  Vorig jaar werd een haalbaarheidsstudie omtrent alle mogelijke opties voor een zwembad in Zwevegem, besteld.  Op de gemeenteraad van 26 mei 2015 komt plots een princiepsbeslissing om samen met Stad Kortrijk een PPS project op te zetten.  Hierdoor zal de privé-partner die in Kortrijk zal bouwen, ook een nieuw zwembad in Zwevegem kunnen bouwen. CD&V Zwevegem is blij te vernemen dat er eindelijk gewerkt wordt aan een zwembad op lange termijn.  Zij vindt het echter zeer vreemd en onaanvaardbaar dat zo’n dossier snel snel in de gemeenteraad moet komen, zonder dat alle informatie geduid wordt en alle alternatieven naast elkaar gelegd worden. Lees verder :

 

 

Nieuw Gemeenteraadslid.

Eric Francoys legde de eed af als Gemeenteraadslid.
 
Eric F.

Nieuw OCMW Raadslid.

Anders Vandenborre legde de eed af als OCMW-Raadslid.
 
Eedaflegging Anders