Nieuws uit de gemeente en OCMW raad.
CD&V Zwevegem
N°2 - 29/01/2015
 
 

CD&V eist overleg en inspraak.

Net voor Kerstmis kregen de verantwoordelijken van Chiro en KSA die gehuisvest zijn in de Ellestraat een mailtje met de koele melding dat er éénzijdig een sluitingsuur (23h) bepaald werd door het college. Dit lokte een storm van protest uit bij de jeugd en een roep naar overleg en inspraak. Meer info 

Adviesraden worden genegeerd.

Sinds het aantreden van de nieuwe bestuursploeg wordt een loopje genomen met de inspraak van de Zwevegemnaren via de adviesraden. Op de website van de gemeente staat een mooie tekst met o.a.“Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen aan de adviesraden voor beslissingen die zij willen treffen in de gemeenteraad” Meer info


CD&V stemt tegen het wegenistracé in de Moense Beekstraat.

In de gemeenteraad van 26 januari 2015 werd de goedkeuring gevraagd van het wegenistracé van de verkaveling op het braakliggend terrein juist naast de school in de Moense Beekstraat. Meer info

 

CD&V gekant tegen de éénzijdige prijsverhogingen in het WZC.

In het WZC werd als principe gehanteerd dat de prijzen van de dienstverlening op het einde van het kalenderjaar geïndexeerd werden.

Dit principe was te verantwoorden omdat een stijging van de index er voor zorgt dat goederen en diensten duurder worden, dus ook voor het OCMW dat voedingswaren en materialen aankoopt, lonen uitbetaalt, … Omdat de pensioenen van de bewoners ook werden aangepast aan de index kan je stellen dat de koopkracht van de bewoner quasi behouden bleef. Meer info 

Kalender

dinsdag, 10 oktober, 2017
Fier om West-Vlaming te zijn.
zondag, 15 oktober, 2017
CD&V Familiefeest "Jeu de Boule"