Nieuwsbrief CD&V Zwevegem
CD&V Zwevegem
N°2 - 14/08/2014
 
 

De vernieuwde Zwevegemse “democratie” ?!

In het OCMW krijgen we reeds maanden te maken met een staaltje van vernieuwde Zwevegemse democratie. Of hoe termen zoals inspraak en democratie in de vuilbak belanden .

Voor het bouwen van de nieuwe vleugel van het woon- en zorgcentrum krijgt het ocmw van Zwevegem VIPA-subsidies. Een deel van die subsidies dient gespendeerd te worden aan een geïntegreerd kunstwerk. Voor het OCMW van Zwevegem komt dit neer op € 75.000. Er werd de kans gegeven aan Zwevegemse kunstenaars om zich kandidaat te stellen. Vanuit CD&V vonden wij dit een goed idee. Eén opmerking : één van de kunstenaars die zich kandidaat stelt werd vooraf al eens vooraf uitgenodigd op het vast bureau om samen met de architecten, te bekijken waar zijn kunstwerken konden geïntegreerd worden in het gebouw .

Wij stelden voor een werkgroep samen te stellen om de keuze van het kunstwerk of de kunstwerken in goede banen te leiden. Dit werd in eerste instantie positief onthaald maar toen de afgevaardigde van CD&V op de afspraak verscheen was de werkgroep afgelast zonder dat onze vertegenwoordiger werd verwittigd. Einde werkgroep, einde participatie.

De werken werden voorgesteld aan een jury. Gelukkig mochten wij er als OCMW-raadslid bij zijn en stelden we vast dat de 4 Zwevegemse kunstenaars alles uit de kast haalden. De ene kunstenaar hield al wat meer rekening met het feit dat deze kunstwerken in een woonzorgcentrum zullen komen, dan de andere. Van de 3 juryleden overleed er jammer genoeg iemand waardoor de jury nog slechts uit 2 leden bestond . Een voorstel van de CD&V fractie om iemand toe te voegen werd door het bestuur afgewimpeld. Eén opmerking : de juryleden konden niet onder stoelen of banken steken dat ze één kunstenaar wel heel genegen waren, nog voor de projecten werden voorgesteld. Na beraadslaging door de jury werd er één naam door hen naar voor geschoven. Alhoewel de 2 juryleden het niet 100 procent eens waren met elkaar.

Het punt kwam vervolgens ter stemming in de ocmw-raad. Wij legden nog eens uit dat wij niet tegen die ene kunstenaar waren maar dat wij de manier van werken toch al te gortig vonden. Groot was onze verwondering toen iemand van de huidige meerderheid “neen” stemde en daarmee de toewijzing van de opdracht onmogelijk maakte.

Hoera !!!!(dachten wij…)

De leden van de ocmw-fractie zaten niet stil en we dienden een punt in om een uitgebreide, democratische samengestelde werkgroep in het leven te roepen om de keuze voor het kunstwerk te herzien. Wij waren ervan overtuigd dat dit nu de beste manier van werken was, gezien de toewijzing van het kunstwerk toch geen meerderheid haalde. In deze werkgroep zouden bewoners zetelen van het woonzorgcentrum zelf, de directeur, vertegenwoordigers van het personeel van het woonzorgcentrum, de voorzitter en 2 leden van de OCMW-raad, iemand van Steunpunt beeldende kunsten, een vertegenwoordiging van de seniorenraad bij monde van de voorzitter en de secretaris van het OCMW.

Dit zou nu eens een goede (her)start betekenen ? Helaas ...

- De volgende raadszitting stond het punt weer op de agenda

- Veegden ze ons voorstel om een werkgroep op te richten van tafel

- Hadden ze ondertussen het onwillige raadslid de “nodige informatie gegeven” (lees ter orde geroepen)

- Werd nu wel een meerderheid gehaald om het kunstwerk toe te wijzen

Einde verhaal.

De nieuwe Zwevegemse democratie bestaat erin om een punt dat geen meerderheid haalt gewoon opnieuw op de agenda te zetten. Informele babbels wijzen er nochtans op dat de meningen bij de meerderheid héél verdeeld waren.

De nieuwe Zwevegemse inspraak bestaat er blijkbaar in om niemand inspraak te geven. Elke partner van de coalitie krijgt blijkbaar om beurt zijn goesting. Triestig…

 


Ontbijt-Quiz JONG CD&V

Krijg jij het enige echte JONG CD&V Rijbewijs ?!

Doe mee aan de grote JONG CD&V Verkeersquiz en ga naar huis met een origineel CD&V Rijbewijs.

Tijdens deze Quiz kunnen jullie genieten van een lekker ontbijt. Dit alles gaat door op zondag 5 oktober in OC De Kappaert te Zwevegem.

Ontbijten kan vanaf 08u00 tot 10u30 , de Quiz start om 09u30. Inschrijven kan binnenkort via onze website!

Noteer deze data alvast in jullie agenda !!!

 

Bestuur 8 september 2014.

De zomervakantie loopt stilaan op zijn einde en het nieuwe (Politieke) werkjaar komt eraan.

Onze volgende CD&V Bestuursvergadering gaat door op maandag 8 september 2014 om 20u00.

Opgepast deze gaat door in Sint-Denijs i.p.v. Otegem !!!

 

Kalender

dinsdag, 10 oktober, 2017
Fier om West-Vlaming te zijn.
zondag, 15 oktober, 2017
CD&V Familiefeest "Jeu de Boule"