Onderwijs aan kinderen in psychiatrie versterkt.


woensdag, 16 april, 2014
Onderwijs aan kinderen in psychiatrie versterkt.

Het onderwijs dat kinderen in de psychiatrie krijgen wordt vanaf volgend jaar eindelijk een correct gefinancierd.  Vlaams parlementslid Sabine Poleyn (CD&V) drong hier de voorbije jaren meermaals op aan in het Vlaams parlement.

Kinderen die tijdelijk worden opgenomen in een psychiatrische instelling met K-bedden, krijgen onderwijs op maat.  Deze K-diensten zijn al jaren ondergefinancierd.  Dit maakte het moeilijk om een goede begeleiding te bieden.  De voorbije jaren kaartte Vlaams parlementslid Sabine Poleyn dit meermaals aan in het Vlaams parlement. 

Nu besliste de commissie onderwijs om voor het komende jaar het budget gevoelig op te trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met andere  onderwijsondersteuning buiten de school. Sabine Poleyn kon hier mee de andere partijen overtuigen.  Door het amendement zal vanaf 1 januari 2015 6000 euro ter beschikking komen per bed per jaar (ipv 3000 euro).  Op vandaag gaat het om 262 bedden.

Sabine Poleyn:  “Ik ben tevreden dat het onderwijs aan kinderen en jongeren in de psychiatrie eindelijk correct zal gefinancierd worden. De kinderen hebben het op dat moment al moeilijk genoeg. Een goed onderwijs op maat tijdens het verblijf maakt het nadien makkelijker om weer aan te sluiten in hun eigen klas. “

Het gaat om een amendement op het decreet ODXXIV.  Dit werd in commissie onderwijs unaniem goedgekeurd en moet op 23 april nog in de plenaire vergadering gestemd worden.