Provincie realiseert de missing link voor fietsers door Bekaertsite in Zwevegem.


donderdag, 5 december, 2013
Provincieraad West-Vlaanderen.

Met de opmaak van een “Masterplan Fiets Leie-Schelde” wil de provincie West-Vlaanderen de bovenlokale fietsverbindingen in onze regio verder ontwikkelen met een duidelijke visie op lange termijn. Op korte termijn worden enkele prioritaire knelpunten opgelost zoals de missing link in het Guldensporenpad te Zwevegem.

“Voor het ontbrekende stuk fietspad op de oude spoorwegbedding, in de kern van Zwevegem, wordt in 2014 een aanlegdossier opgestart door de provincie” aldus provincieraadsvoorzitter Eliane Spincemaille (CD&V). “Hiermee zal de missing link van het Guldensporenpad tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat weggewerkt worden en zal het veilig en aangenaam fietsen worden door de herbestemde Bekaertsite.” 

Het dossier wordt volledig door de provincie voorbereid en uitgevoerd.  Voor de financiering kan de provincie, via het Fietsfonds, 40% steun krijgen van het Vlaams Gewest.  De nodige budgetten zijn in de provinciale Meerjarenplanning 2014-2019 voorzien.

De dossieropmaak en de aanleg zelf zullen een 2-tal jaar in beslag nemen en worden, in timing en concept, afgestemd op de reconversieontwikkelingen van de Bekaertsite.

 

Contact:

Eliane SPINCEMAILLE
Voorzitter Provincieraad – Gemeenteraadslid
GSM 0476 59 83 29
eliane.spincemaille@west-vlaanderen.be

Nele Huysentruyt
Fractiesecretaris CD&V West-Vlaanderen
Kon. Astridlaan 134/6 – 8200 Sint-Michiel
0494/65.82.85
www.west-vlaanderen.cdenv.be