Toekomst deeltijds kunstonderwijs Zwevegem verzekerd of onzeker?


donderdag, 13 juli, 2017
Kunstacademie Zwevegem

De zelfstandige Kunstacademie in Zwevegem beleeft spannende tijden: enerzijds verkreeg ze op voorstel van Minister Hilde Crevits (CD&V) goedkeuring voor een nieuwe programmatie nl. optie stemvorming maar anderzijds is het ook bang afwachten wat de resultaten van het doorlichtingsbezoek van dit voorjaar zullen zijn.

De Kunstacademie Zwevegem biedt aan meer dan 900 cursisten van alle leeftijden, in hun vrije tijd, een kunstopleiding aan. Om de leerlingen de garantie te geven dat ze hun opleiding verder kunnen zetten in onze gemeente én om een evenwichtiger en aantrekkelijker aanbod in te richten, verkreeg ook onze Kunstacademie een uitbreiding. Op 7 juli besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), om goedkeuring te geven aan de optie Stemvorming in de middelbare graad van de studierichting Muziek.

CD&V Zwevegem juicht deze erkenning toe maar is daarnaast uitermate bezorgd om de toekomst van onze kunstacademie. Sem Vanhessche, CD&V-gemeenteraadslid volgt dit dossier van dichtbij op. “In het doorlichtingsverslag van 2012 bleken belangrijke infrastructuurtekortkomingen inzake veiligheid en preventie en tevens was het advies van de auditoren om dringend werk te maken van een centralisatie. Vanuit CD&V zijn we blijven aandringen op een visienota, een herstelplan, voldoende budgetten enz. De bestuursploeg maakt, naar ons aanvoelen, hier te weinig werk van en dat zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Het opvolgverslag van juni 2015 was in elk geval alarmerend voor wat betreft de centralisatie. We zijn benieuwd naar het doorlichtingsrapport van de recente onderwijsinspectie dit voorjaar.”