Verkoop grond Blokkestraat.


donderdag, 18 december, 2014
Verkoop grond Blokkestraat.

In de gemeenteraad van 15 december 2014 vroeg het college de goedkeuring van de toewijzing van de verkoop van een perceel projectgrond van 5.400 m2 in de Blokkestraat langs de Keibeek.

Niettegenstaande CD&V betreurt dat het aldus bekomen geld niet geïnvesteerd wordt in initiatieven voor bijkomende kinderopvang werd toch goedkeuring verleend. Dit omwille van het feit dat CD&V het voorliggende project op zich wel genegen is en blijft.